CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of cell gases in rigid polyurethane foam

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-845915-8.- [3] bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-13. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 181152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur