CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tools for a calculus of broadcasting systems

Jenny Petersson (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 91-7032-913-3.- 54 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur