CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonionic surfactants from kraft lignin

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-659541-0.- 48 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: kraft lignin, fractionation, modification, nonionic surfractant, epoxide, adsorption, talc, depressant, kaolin, dispersantDenna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur