CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orientational dynamics of DNA

Soffía Ósk Magnúsdóttir (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-660096-1.- 40 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord:Denna post skapades 2013-08-13.
CPL Pubid: 181146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur