CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman scattering investigations of phonons in ceramic high-T superconductors

Mikael Käll (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 91-7032-840-4.- 28 bl. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Raman spectroscopy, phonons, high-Tc superconductors, ceramics, charge distribution, atomic substitutionDenna post skapades 2013-08-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 181141

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur