CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Substance and (Digital) Function. The Case of Parametric Architecture

Andrej Slávik (Institutionen för arkitektur)
Anders Burman, Rebecka Lettevall & Sven-Eric Liedman (red.), Löftet om lycka. Estetik, musik, bildning. Till Sten Dahlstedt p. 333-348. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: aesthetics, parametric architecture, Ernst Cassirer (1874–1945)Denna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Datorteknik
Arkitekturteknik
Arkitektur
Estetik

Chalmers infrastruktur