CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA-groove binding studied with polarized-light spectroscopy

Karl Jansen (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-642093-9.- viii, 25 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Spektroskopi

Chalmers infrastruktur