CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

d-wave pairing in cuprate superconductors

Fabian Wenger (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-642380-6.- 26 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: d-wave pairing, superconductors, high-Tc, cupratesDenna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur