CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Practical Detection Schemes for Power Efficient Modulation Formats

Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Advanced Photonics Congress (SPPCom) 2013 (2162-2701). SPM3D.4, (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We discuss the detection process for a selection of power efficient formats. The receiver subsystems of dynamic equalization, phase estimation, and data detection are described with emphasis on the case with differential encoding.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-12. Senast ändrad 2016-04-29.
CPL Pubid: 181060

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)