CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodology for Power-Aware Coherent Receiver Design

Tauseef Ahmad (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Yun Ai (Institutionen för signaler och system) ; Pavithra Muralidharan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Naga VishnuKanth Irukulapati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Advanced Photonics Congress (SPPCom) 2013 p. SPT4D.4. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We describe a methodology to design and evaluate DSP hardware for a coherent receiver. Important parameters that can be assessed include DSP power consumption and chip area.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-12. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 181057

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikationsteori
Fotonik

Chalmers infrastruktur