CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A modified Lee-Kesler equation of state based on the extended corresponding states principle

Maria Sörner (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-659437-6.- 96 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: equation of state, corresponding principle, thermodynamic properties, parameter estimation, refrigerantsDenna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur