CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enabling Interface Validation through Text Generation

Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Peter Ljunglöf
VALID 2013 The Fifth International Conference on Advances in System Testing and Validation Lifecycle (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-08-12. Senast ändrad 2013-11-21.
CPL Pubid: 181043

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Programvaruteknik
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Chalmers infrastruktur