CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opportunities for Agile Documentation Using Natural Language Generation

Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Peter Ljunglöf
ICSEA 2013 International Conference on Software Engineering Advances (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-08-12. Senast ändrad 2013-08-27.
CPL Pubid: 181040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Programvaruteknik
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Chalmers infrastruktur