CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pair Lecturing Model-Driven Software Development

Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Conference on Teaching and Learning - KUL (2013)
[Konferensbidrag - refereegranskat abstract]


Denna post skapades 2013-08-12. Senast ändrad 2014-01-29.
CPL Pubid: 181037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Subject didactics

Chalmers infrastruktur