CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Adoption of Model-Driven Engineering: Are the Tools Really the Problem?

Jon Whittle ; John Hutchinson ; Mark Rouncefield ; Håkan Burden ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Lecture Notes of Computer Science Vol. 8107 (2013), p. 1-17.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

MODELS 2013, 16th International Conference on Model-Driven Engineering Languages and SystemsDenna post skapades 2013-08-12. Senast ändrad 2013-11-20.
CPL Pubid: 181034

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur