CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalytic ignition in the H2+O2 reaction on platinum

Mats Rinnemo (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. ISBN: 991-629830-0.- 103 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: catalytic ignition, catalytic water formation, platinumDenna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181029

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur