CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formal proofs of combinatorial completeness

Verónica Gaspes (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-464970-x.- 44 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur