CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Talk- och mineralfiberfyllt polypropen

Ulf Carlund (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-464987-4.- 50 s. med var. pag. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur