CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hårdare kulytor: tekniska och mekaniska förfaranden

Per W.S. Öhl (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-731-9.- 142 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: surface, bearing ball, hardening, coldworking, hardness, residual stresses, contact theoriesDenna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur