CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förblandade laminära flammor: Vätgas-kolmonoxid, formalehyd och metanol studerade genom numerisk modellering

Ingrid Olsson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-598081-7.- 39 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: premixed laminar flames, numerical modelling, rate constants, hydrogen, carbon monoxide, formaldehyde, methanolDenna post skapades 2013-08-12.
CPL Pubid: 181018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur