CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benders/Gossip Methods for Heterogeneous Multi-Vehicle Routing Problems

Sarmad Riazi (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Oskar Wigström (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Seatzu Carla ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Proc. 18th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2013), Cagliari, September (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-11. Senast ändrad 2013-12-05.
CPL Pubid: 181007

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur