CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1.3-1.55 um light emission from InGaAs/GaAs quantum wells on GaAs using dipole delta-doping

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qing Xiang Zhao (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Xia Dong Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IPRM04, Kagoshima, Japan, May 31 - June 4, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 1810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur