CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A unique example of a high symmetry three- and four-connected hydrogen bonded 3D-network

Morsy A.M. Abu-Youssef ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 2006 (2006), 10, p. 1082-1084.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present a three- and four-connected 3D-net based on 4-aminopyridine coordinated to Ag(I) and hydrogen bonded to nitrate with the unusual, high symmetry, topology (83)(86)2-tfa.

Nyckelord: X-ray diffraction, structure analysis, network analysis, silver(I) complex, 4-aminopyridineDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 18099

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Koordinationskemi

Chalmers infrastruktur