CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MODELLING DUAL-SCALE FLOW-DEFORMATION PROCESSES IN COMPOSITES MANUFACTURING

Mohammad Rouhi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
19th International Conference on Composite Material (ICCM19) - Montreal - Canada 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Poromechanics, Finite Element Analysis, Multiscale modelingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-09. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 180974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Maskinteknik
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur