CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ädelmetallkatalysatorer för förbränning av kolväten i lösningsmedelsutsläpp

Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-361989-0.- 21 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: platinum-palladium/alumina, xylene oxidation, hydrothermal treatment, light-off temperature, bimetal, TEM/STEM/EDS, LEISDenna post skapades 2013-08-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 180947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur