CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies of industrial alkali doped catalysts: emission of excited alkali species

Klas Engvall (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-671-1.- 27 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord:Denna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur