CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional load-deformation relationships of arbitrarily loaded coiled springs

Lars Lindkvist (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-400134-3.- 8 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 180920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur