CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fasgränsegenskaper i polymera legeringar

Elisabeth Ribarits (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-400447-4.- 60 s. med var. pag. s.
[Licentiatavhandling]

Contents: Interfacial properties in PA 6,6/PPO blends; Miscibility and phase behaviour in polycarbonate/acrylonitrile-styrene-acrylate blendsDenna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur