CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lumped arrays of Josephson junction oscillators

Jonas Edstam (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-347732-8.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Josephson junction, tunnel junction, window junction, Nb/PbBi junction, submicron junction, inductive shunt, LC-resonance, subharmonic generation, Josephson oscillator, lumped array, local oscillator, SIS junction, sub-mm waveDenna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur