CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technological change, competition and firm performance

Ellinor Ehrnberg (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Niklas Sjöberg (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-348951-2.- 115 bl. med var. pag. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur