CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to predetermined fibre orientation of ceramic fibre preforms

Hans Andersson (Institutionen för textilteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-349016-2.- 28 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilteknologi (1976-1994)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur