CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resursteoretiska principer för en bärkraftig utveckling

Resource-theoretical principles for a sustainable development

John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 991-349029-4.- 95 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: sustainable development, environmental planning, materials flows, energy analysis, exergy analysis, sociaecological indicators


Med sammanfattning på engelska.Denna post skapades 2013-08-08. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 180906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur