CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An implementation of Martin-Löf's logical framework

Lena Magnusson (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-592-8.- 51 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur