CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A concurrent garbage collector for the (v,G)-machine

Niklas Röjemo (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-591-x.- 37 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur