CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Notchförslitning på whiskerarmerade keramiska skärvertyg

Hans-Börje Oskarson (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-637-1.- 39 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: machining, ceramic tool, wear mechanism, notch wearDenna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180877

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur