CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Host-guest chemistry : the effect on the Z/E-selectivity in Wittig reactions in the presence of cyclodextrin

Gunnar Westman (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-324173-1.- 42 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 180875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur