CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traction control of vehicles under varying road conditions

Kjell Melkersson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-324143-x.- 79 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur