CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Buckling analysis of trapezoidally corrugated panels under in-plane loading using spline finite strip method

Ruoshan Luo (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-293340-0.- 46 bl. med var. pag. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: elastic buckling, spline finite strip method, in-plane loading, longitudinal compression, shear loading, combined longitudinal compression and shear, patch loading, geometric parameter, loading positionDenna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180872

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Byggproduktion

Chalmers infrastruktur