CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att beskriva resurshantering

Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-293674-4.- 12 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: ecology, economis, production, consumption, growth, rawls, justice, environmentDenna post skapades 2013-08-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 180871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur