CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverkan av hög temperatur vid tvättning av kemisk massa

Gunnar Eriksson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-297036-5.- 112 s. med var. pag. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: pulp washing, sulfate pulp, lignin, leaching, diffusion, kappa numberDenna post skapades 2013-08-08.
CPL Pubid: 180870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur