CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avmetallisering av nickel- och vanadyl-etioporfyriner

Peter Abrahamsson (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-280838-x.- 70 bl. med var. pag. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur