CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality of structural timber : from forest to end-user

Mikael Perstorper (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-285232-x.- 31 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Byggproduktion
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur