CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerad resursplanering för energiservice : exempel från två svenska kommuner

Olof Björkqvist (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 991-223182-1.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: energy planning, integrated resource planning, energy economy, demand side management, end-use of electricity, electricity savings, electricity efficiencyDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur