CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Friction in seals acting on rough piston rod surfaces

Jonas Olsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 9912231880.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur