CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering methods in rotary lip seal design

Antonio Gabelli (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 991-223191-0.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180818

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur