CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mesaombränning - En studie av produktkvalitet och energiutnyttjande

Charlotta Hanson (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 9912232011.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur