CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle driveline mechanics during powershifting

Bengt Jacobson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 9912807154.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: automatic transmission, powershift, gear shift, clutch, Columbian friction, driveline, model, dynamic, simulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 180815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur