CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer simulations of reverberation enhancement systems for auditorium acoustics

Peter Svensson (Institutionen för byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-280811-8.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur