CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The microstructure of hot isostatically pressed Si3N4ceramics

Maria Knutson Wedel (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-572-3.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 180812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur