CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstnärligt utvecklingsarbete som "context of discovery"

Cecilia Häggström (Institutionen för arkitektur, Formlära samt teckning, målning och skulptur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-538-3.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur, Formlära samt teckning, målning och skulptur (1977-1991)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur